זיהום הים התיכון

2/1998

ראשי פרקים

טיפ: בחרו נושא ולחצו עליו כדי לפתוח את העמוד המבוקש(ייתכנו מספר נושאים בעמוד אחד)

אך רצוי להשתמש בקישורית שבתחתית כל עמוד בכדי לשמור על רצף לוגי

מבוא

1. מבנה הים התיכון

2. מושגים הקשורים בסביבה הימית

פרק א: מקורות הזיהום העיקריים של הים התיכון :

א'1. שפכים: ( חלק ראשון ) - ( חלק שני )

א'2. פסולת מוצקה: ( חלק ראשון ) - ( חלק שני ) - ( חלק שלישי )

א'3. נפט

א'4. זיהום אוויר

א'5. הטלת פסולת לים

פרק ב': זיהום הים בישראל:

ב'1. שפכים בחוף הים הישראלי

ב'2. אשפה בחוף הים הישראלי (פסולת מוצקה)

ב'3. הטלת פסולת לים בישראל

ב'4. ניטור מתכות כבדות לאורך חופי הים התיכון של ישראל

פרק ג': בעד או נגד השלכת פסולת לים

סיכום

להרחבה נוספת

באתר זה תוכלו למצא נושאים שונים כמו: חקר האוקיאנוס, מעבדות ים, שוניות אלמוגים, כרישים, גלריית תמונות ועוד..

מטרות העבודה

בעבודה זו נציג את מקורות הזיהום העיקריים של הים התיכון בכלל ושל ישראל בפרט, כמו כן נעלה את השפעות הזיהום על הסובב הימי והשלכותיו וכן את החוקים השונים הבאים למנוע את הפגיעה בים.

אזור המחקר

הים התיכון וחופיו.

צפון חוף הים התיכון של ישראל.

שיטת איסוף הנתונים

בעבודה זו נתבסס בעיקר על חומר בבליוגרפי וכן תצלומי שטח של אזור מפרץ חיפה וחוף שמורת שיקמונה.

 

לעמוד הבא


חזרה לדף הבית