לעמוד הקודם

עמוד 3

2. מושגים הקשורים בסביבה הימית

סביבה (Environment)

מתייחס לשילוב של מאפיינים ותהליכים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים המשפיעים על החי והצומח באזור או בתחום מסוים.

כך, הסביבה הימית (Marine Environment) איננה רק גוף סטטי של מים מלוחים, אלה גוף בעל תכונות פיזיקליות כימיות וביולוגיות משתנות, הנמצא באינטראקציה עם מערכות חיים מורכבות המשולבות זו בזו והמאפשר את קיומם של מערכות אלה בתוכו ובסביבתו (אדלר, 1992).

איכות הסביבה הימית (Marine EnvirQuality)

מהווה מדד למצבו של הים ומבוסס על שיפוט ערכי סובייקטיבי או על מדידות מדעיות.

איכות הסביבה הימית הרצויה איננה ערך קבוע, שכן היא נקבעת בהתאם לשימוש הנעשה במי הים, כך למשל: מי הים המשמשים לרחצה אמורים להיות "איכותיים" יותר ממי הים בנמל מסחרי. (אדלר, 1992).

זיהום ים (Marine Pollution)

החדרה על ידי האדם בעקיפין או במישרין של חומר או אנרגיה לסביבה הימית הגורמים לתוצאות מזיקות.

זיהום הים - גורם לפגיעה במערכות החי והצומח, בפעילות הימית (כגון שיט), להפרעות בשימושים השונים של מי הים (כגון חקלאות ימית ורחצה), ואף גורם סכנות לבריאות האדם. החומרים הגורמים להפרעות אלו נקראים מזהמים (אדלר, 1992).

מהי פסולת?

זבל של בעיות

פתרונות אפשריים לפסולת

ישראל ופסולת

לעמוד הבא


חזרה לדף הראשי