מדינה:לבנון

(אין נתוני גובה).

אקלים ים תיכוני, החורף ממוזג והקיץ חם.בהר הלבנון משפיע הגובה על הטמפ" במידה רבה, בקעת הלבנון חמה יותר.

עונת הגשמים נמשכת מאוקטובר עד אפריל. החלקים שגובהם עולה על 2000 מטר מכוסים בשלג כשישה חודשים

בשנה. בהר המערבי יורדים מדי שנה כ- 1200 מ"מ בשנה, ובפסגותיו כ- 1700 - 2000 מ"מ.

על פסגות החרמון ומול הלבנון, שאינן חסומות בפני הרוחות הנושאות ענני גשם מהמערב, כמות המשקעים השנתית

היא כ- 800 - 1000 מ"מ. מדרונותיהם המזרחיים של הרים אלו צחיחים (תופעת צל הגשם).

עיר: טריפולי, סה"כ משקעים: 745מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

12 

 13

 15

18 

20 

24 

25 

26 

24 

22 

18 

16 

משקעים

  182

 110

 100

47 

24 

 0

15 

22 

105 

140 

עיר: בירות, סה"כ משקעים: 517 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  12

 13

 14

 17

 20

23 

25 

26 

24 

21 

18 

15 

משקעים

 120

70 

68 

28 

24 

22 

78 

102 

עיר: רייק, סה"כ משקעים: 631 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  5

 6

12 

16 

20 

23 

22 

19 

16 

10 

משקעים

 152

125 

73 

40 

16 

11 

24 

65 

125

 

חזרה לדף הקודם


חזרה לדף הבית