מדינה: ערב הסעודית

אקלימה של ערב הסעודית מדברי. הטמפ" ברוב אזוריה גבוהות בקיץ ונוחות יחסית בחורף.

לאורך חופי ים סוף והמפרץ הפרסי גורם הים לאקלים ממוזג יותר. ישנם אזורים בעיקר בדרום מזרח המדינה

שבהם עשויות לעבור מספר שנים ללא גשמים.

עיר: חאיל, (988 מ"), סה"כ משקעים: 82 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

12

 14

 17

21 

26 

30 

32 

30 

28 

24 

18 

11 

משקעים

  8

 6

 3

 19

 3

 0

18 

25 

עיר: מדינה, (632 מ"), סה"כ משקעים: 36 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  19

 21

 24

 26

 32

 36

37 

36 

34 

30 

24 

17 

משקעים

 15

10 

עיר: רייד, (608 מ"), סה"כ משקעים: 101 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 15

17 

20 

24 

30 

33 

35 

34 

30 

27 

23 

16 

משקעים

  19

 7

 19

 25

14 

13 

עיר: תבוך ,(769 מ"), סה"כ משקעים: 80 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  11

 14

 18

 22

 26

30 

31 

30 

28 

25 

20 

14 

משקעים

 35

 4

 7

 0

 0

 0

 24

עיר: ג"יזן, (3 מ"), סה"כ משקעים: 35 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  26

 27

 28

 31

 32

 35

 34

 34

 33

 32

 29

26 

משקעים

14 

עיר: טאיף, (1457 מ"), סה"כ משקעים: 193 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

15

 16

 19

22 

25 

28 

28 

28 

26 

22 

18 

16 

משקעים

  12

 13

 11

 30

 25

 12

 4

 6

50 

22 

עיר: ג"ידה, (11 מ"), סה"כ משקעים: 73 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  23

 24

26 

27 

29 

31 

32 

31 

 30

 29

27 

24 

משקעים

23 

12 

16 

16 

 

חזרה לדף הקודם


חזרה לדף הבית