מדינה:עירק

אקלימה של עירק שחון. הקיץ חם מאוד והחורף ממוזג. ברוב שיטחה של הארץ כמויות הגשם קטנות.

באזורים המישוריים שוררות בקיץ טמפ" גבוהות, בחורף הטמפ" נמוכות יחסית.

הגשמים יורדים בחודשי החורף, (נובמבר - אפריל). כמות המשקעים קטנה ככל שמדרימים.

בכמה מקומות במרומי הרי קורדיסטן עולה כמות המשקעים השנתית הממוצעת על - 1000 מ"מ.

התנודות בכמויות המשקעים משנהלשנה גדולות.

עיר: רוטבה, (615 מ"), סה"כ משקעים: 103 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 8

11 

14 

20 

24 

 29

 30

 29

 24

 18

 14

10 

משקעים

20 

18 

10 

10 

20 

10 

עיר: מוסול, (223 מ"), סה"כ משקעים: 406 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 7

10 

14 

19 

25 

32 

34 

33 

 28

 20

 13

 8

משקעים

  75

  65

 74

52 

30 

10 

35 

65 

עיר: בגדד, (34מ"), סה"כ משקעים: 154מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

10 

13 

17 

22 

28 

33 

34 

33 

28 

 22

 16

 11

משקעים

35

 25

 12

 40

 5

 0

 5

10 

22 

עיר: בסרה, (2 מ"), סה"כ משקעים: 114 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 13

16 

20 

24 

30 

34 

34 

33 

30 

24 

19 

14 

משקעים

  27

 20

 5

 20

 0

 0

18 

20 

 

חזרה לדף הקודם


חזרה לדף הבית