מדינה: סוריה

בסוריה שלושה טיפוסי אקלים:

ים תיכוני - באיזור החוף ובמדרונות המערביים של ג"בל אנסריה. הקיץ חם והחורף מתון.

ערבתי - באזורים שממזרח לג"בל אנסריה והר הלבנון החוסמים את השפעת הים ממערב.

מדברי - במזרח סוריה ובדרום מזרחה, קיימים הבדלים גדולים בין טמפ" הקיץ והחורף ובין טמפ" היום והלילה.

המשקעים - יורדים בעונת החורף, (נובמבר-אפריל). לאורך החוף יורדים כ- 700 מ"מ גשם. במרומי הרי אנסריה

יורדים כ- 1300 מ"מ, חלקם בצורת שלג. כמויות הגשם בערבה ובמדבר, הנמצאים בצל הגשם, קטנות ובלתי סדירות.

בצפון יורדים כ- 250 מ"מ ובדרום, (המדבר הסורי), יורדים רק כ- 100 מ"מ. באגן דמשק, המצוי בשולי המדבר,

יורדים כ- 150 מ"מ. ג"בל א-דרוז מקבל הודות לגובהו כ- 500 מ"מ גשם בשנה.

עיר: תדמור, (404מ"), סה"כ משקעים: 130 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 12

16 

22 

27 

29 

28 

25 

20 

13 

משקעים

 26

15 

13 

 18

 10

13 

15 

20 

עיר: דיר א-זור, (212 מ"), סה"כ משקעים: 152 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  7

 9

12 

18 

24 

30 

32 

30 

26 

20 

משקעים

  38

 20

21 

22 

9 

 28

עיר: חלב, (393 מ"), סה"כ משקעים: 341 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

10 

17 

20 

26 

27 

27 

 23

 19

14 

משקעים

 72

54 

40 

27 

24 

 0

 0

 0

 0

 22

 28

 74

עיר: דמשק, (792 מ"), סה"כ משקעים: 220מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  7

 8

 11

 15

20 

25 

26 

25 

22 

19 

14 

משקעים

  52

 30

 25

 10

 9

 0

14 

30 

50 

עיר: לדיקיה, (9 מ"), סה"כ משקעים: 890 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  12

 13

 15

 18

22 

24 

27 

27 

 24

21 

17 

14 

משקעים

 232

82 

110 

15 

20 

20 

75 

111 

212

 

חזרה לדף הקודם


חזרה לדף הבית