מדינה: אירן

ברוב שטחה של אירן שורר אקלים יבשתי, המושפע בעיקר מחומות ההרים המקיפות את הרמה הפנימית.

תנאי האקלים ברוב אזוריה מאופיינים בטמפ" גבוהות בחודשי הקיץ ובטמפ" נמוכות בחודשי החורף.

הגשמים יורדים בעיקר בעונת החורף.

רק בצפון הרי אלבורז ולחוף הים הכספי יורדים גם גשמי קיץ. ההרים המקיפים את הרמה מונעים את

חדירת האויר הלח המגיע ממערב ומצפון ולכן כמות המשקעים שם נמוכה מ- 200 מ"מ, ובדרום מזרח

המדינה אף מ- 100 מ"מ.

עיר: משהד, (895מ"), סה"כ משקעים: 218 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

2

4 

 9

15 

20 

24 

26 

 23

18 

12 

8 

4 

משקעים

20 

25 

45 

50 

29 

4 

0 

0 

0 

15 

18 

11 

עיר: טהרן, (1191 מ"), סה"כ משקעים: 201מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  6

  10

12 

18 

23 

27 

28 

26 

20 

16 

10 

6 

משקעים

  40

  25

  33

  36

  15

  0

  0

  0

0 

  12

  15

  25

עיר: רשת, (7 מ"), סה"כ משקעים: 1291 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  7

10 

14 

 20

22 

25 

25 

21 

17 

12 

משקעים

130

 100

125 

80 

50 

52 

47 

72 

160 

220 

125 

130 

עיר: שירז, (491 מ"), סה"כ משקעים: 277מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  6

12 

16 

22 

26 

28 

26 

22 

16 

11 

משקעים

  80

50 

25 

47 

25 

40 

עיר: יזד, (1230מ"), סה"כ משקעים: 48 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

  6

12 

18 

24 

29 

30 

29 

25 

18 

12 

משקעים

  7

 10

10 

 0

 0

עיר: איספהן, (1590 מ"), סה"כ משקעים: 96 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 3

10 

15 

21 

26 

29 

26 

22 

16 

10 

משקעים

  20

13 

25 

10 

10 

עיר: זבול, (487מ"), סה"כ משקעים: 56 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 9

12 

17 

23 

28 

32 

34 

33 

29 

22 

16 

10 

משקעים

  0

27 

עיר: קרמן, (1749 מ"), סה"כ משקעים: 134 מ"מ.

חודש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

טמפרטורה

 4

12 

16 

20 

24 

26 

23 

20 

14 

משקעים

  25

38 

20 

25 

 0

 3

 

חזרה לדף הקודם


חזרה לדף הבית