לעמוד הקודם

עמוד 16

ב'4. ניטור מתכות כבדות לאורך חופי הים התיכון של ישראל

מאז שנות השבעים מבוצע ניטור שוטף, על ידי "המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה" , של ריכוזי מתכות כבדות במשקעי קרקעית, בבעלי חיים שוכני קרקעית ודגי מאכל באזור מימי החופים של ישראל בים התיכון. אחת המטרות העיקריות של הניטור: הערכת הנזקים האקולוגיים הצפויים והסכנות האפשריות לבריאות הציבור כתוצאה מזיהום מי החופים במתכות כבדות.

* מפרץ חיפה - ריכוזי הכספית במפרץ חיפה גבוהים יחסית לרקע הטבעי ומקורם בשני מוקדים עיקריים: התעשיות האלקטרוכמיות בצפון המפרץ ובשפך נחל הקישון בדרום המפרץ (ראה מפה - 5,6).

נחל הקישון הינו המזוהם בנחלי ישראל ומשפיע ישירות על איכות המים והסדימנטים במפרץ חיפה, פריחת הפיטופלקטון החריגה שנרשמה ב - 1993, למשל, היתה תוצאה ישירה של הזרמת מים עשירים בנוטריאנטים דרך הקישון. ריכוזי הכספית יורדים ככל שמתרחקים משני מוקדים אלו. ב-10 השנים האחרונות ישנה ירידה מסוימת בריכוזי הכספית בצפון המפרץ בעקבות הסעה והטלת סדימנטים מזהמים אל הים הפתוח. במוקד הדרומי אין שינוי בריכוזי הכספית. המקור העיקרי להעשרה של מתכות כבדות אחרות כגון: קדמיום, עופרת, נחושת, אבץ, ניקל וכרום הם השפכים המזוהמים המוזרמים לקישון, מקור זה משפיע על הסדימנטים בכל המפרץ (ראה טבלה - 13). ריכוזי הכספית בבעלי החיים שוכני קרקעית ממפרץ חיפה משקפים את ריכוזי הכספית במשקעי הקרקעית ומעידים על נטייה להצטברות כספית בשרשרת המזון. פרטים אלה מזוהמים יותר ביחס לאותם פרטים מאזורים אחרים לאורך החוף הישראלי.

למרות כל האמור, נטען שכל הפרטים שנבדקו ראויים למאכל ביחס לתקן הישראלי (בדבר ריכוז מירבי מותר של כספית בדגי מאכל), (איכות הסביבה, 1995).

* חוף הים - ריכוזים גבוהים של כספית, נחושת, אבץ, עופרת וניקל נמדדו בסדימנטים באזור הזרמת השפכים של התעשיות האלקטרוכימיות בצפון מפרץ חיפה. במקום הזרמת השפכים של תע"ש בחוף הכרמל מדרום לחיפה, נמדדו ריכוזים גבוהים של נחושת, אבץ, עופרת וכרום. באזור פליטת מי הקירור של תחנת הכוח באשקלון, נמצא החוף מועשר בניקל וקדמיום.

* מוצאי הנחלים ליד התיכון - הסדימנטים ברוב שפכי הנחלים מועשרים במתכות, נובע מהזרמת שפכים תעשייתיים וביתיים אל חלקם וכן זרימת מי נגר עלי בעונה הגשומה מכבישים ואזורים מתועשים (איכות הסביבה, 1995; חרות, 1995).

* מדף היבשת - קיימות העשרות מקומיות של מתכות כבדות באזור שפך הירקון, מול חוף הכרמל, מול תחנת הכוח באשדוד וכדומה. כמו כן בחורף 1991-2 נצפתה עליה בריכוזי המתכות בסדימנטים לאורך החוף כתוצאה מהסעת סחף אל הים במהלך השיטפונות. שינויים אלה בולטים במיוחד באזורי השפך של נחלים לאורך החוף. למרות כל זאת נטען שתכולת המתכות בדגי המכמורת נמוכה וטבעית למינים הנ"ל, כל הפרטים שנבדקו נמצאו ראויים למאכל ביחס לתקן הישראלי, (איכות הסביבה, 1995; חרות, 1995).

 

לעמוד הבא


חזרה לדף הראשי