לעמוד הקודם

עמוד 14

ב'2. אשפה בחוף הים הישראלי (פסולת מוצקה)

מקור רוב האשפה בחוף הישראלי הינו ברוחצים והנופשים שהשאירו אותה, כגון: בקבוקי שתייה מפלסטיק, זכוכית ופח, חיתולים חד פעמיים, אריזות קוסמטיקה, עיתונים, שקיות וכדומה. רוב רובה של האשפה מורכב מפלסטיק ומוצריו (ראה טבלה - 10), (Golik & Gertner, 1992).

בשונה ממקור האשפה בישראל, הרי מקור האשפה בחופיו המזרחיים בשל האוקיאנוס האטלנטי, או חופי האוקיאנוס השקט של צפון אמריקה, בכלי שיט המסלקים אשפה לים (מיכלים לחומרי ניקוי, משטחי העמסה וכדומה), (אדלר, 1994).

מקורה של שאר האשפה המגיעה לחופי ישראל, במדינות השוכנות לאורך החוף המזרחי של הים התיכון ובכלי שיט.

בשנים האחרונות בעיקר בחודשים אפריל עד יוני נצפתה תופעה מטרידה בחופי ישראל, מאות טונות של פרטי פלסטיק מסוגים שונים שמקורם בתורכיה, סוריה ובמיוחד מלבנון, נוחתים בחופים (ראה תמונה - 46, 45). לאורך חופי לבנון קיימות מספר מזבלות פעילות, אשר הפסולת המצטברת בהם נדחפת לים בשל רוחות צפוניות וצפון מערביות וכנראה בגלל משטר הזרמים, נודדת הפסולה הצפה בים עד לנחיתתה בחופי ישראל. ריכוז הפסולת בחופים יורדת בהדרגה ככל שמדרימים. (מרון, 1989; Golik & Gertner, 1992).

כך קורה גם עם פסולת של ספינות ומכליות דלק המשיטות באזור, או עוגנות בחופי לבנון, אשר מחוסר שירותים בסיסיים משליכות את הפסולת לים (סמסונוב, 1995).

פגיעה בסביבה הימית

זיהום הים בפסולת צפה וברחופת פוגע בחי הימי, ראה פרק פסולת מוצקה בים התיכון.

כמו כן הפלסטיקים למיניהם עלולים לסתום מערכות קירור של כלי שיט ותחנות כוח ובכך לגרום נזקים לכלכלה ולביטחון ישראל (איכות הסביבה, 1991).

פעילות בנושא אשפה בחוף הישראלי

במהלך 1992 היתה פניה במסגרת בינלאומית לממשלת לבנון בדרישה לצמצם את ממדי התופעה ולמניעתה. בנוסף המשרד לאיכות הסביבה מבצע נקיון חופים רב משתתפים, בכל שבת, בעונת הקיץ, באחד מחופי ישראל.

כך למשל, במבצע נקיון חופים שנערך בקיץ 1993, נוקו יותר מ-40 ק"מ חופים בלתי מוכרזים ונאספו כ-100 טון אשפה. חלק רב מאותה אשפה הושאר על ידי המתרחצים עצמם (אדלר, 1994).

היות ורוב האשפה בחוף הים הישראלי מקורה במתרחצים ובנופשים עצמם, הרי מן הראוי שאכיפת החוקים למניעת זיהום הים והחופים על ידי המשרד לאיכות הסביבה, ושאר המוסמכים בנושא, תתוגבר בעונת הרחצה וזאת בנוסף לפעילות החינוכית של נקיון חופים רב משתתפים.

 

לעמוד הבא


חזרה לדף הראשי